Studio ultrastrutturale in criofrattura di cellule isolate.