Το πρόγραμμα Άτλας της ρωμαϊκής Αθήνας προβλέπει την πραγματοποίηση ενός GIS ικανού να διαχειριστεί όλες τις πηγές πληροφόρησης που χρειάζονται για την ανασύνθεση του αστικού τοπίου της αρχαίας πόλης στις διάφορες φάσεις της. Η συνοικία ανάμεσα στις νότιες πλαγιές της Ακρόπολης και τα τείχη ήταν η πρώτη που ερευνήθηκε με μεθοδολογική προσέγγιση επεξεργασμένη για τη συγκεκριμένη εργασία. Παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας αυτής χάρη στα οποία στάθηκε δυνατόν να προταθεί μια καινούρια ανάγνωση της πολεοδομικής ιστορίας της νότιας περιοχής της πόλης από την ελληνιστική μέχρι την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο.

Il quartiere a sud dell’Acropoli di Atene. Analisi e ricostruzione di un paesaggio urbano

Cavallero Fabio;
2018

Abstract

Το πρόγραμμα Άτλας της ρωμαϊκής Αθήνας προβλέπει την πραγματοποίηση ενός GIS ικανού να διαχειριστεί όλες τις πηγές πληροφόρησης που χρειάζονται για την ανασύνθεση του αστικού τοπίου της αρχαίας πόλης στις διάφορες φάσεις της. Η συνοικία ανάμεσα στις νότιες πλαγιές της Ακρόπολης και τα τείχη ήταν η πρώτη που ερευνήθηκε με μεθοδολογική προσέγγιση επεξεργασμένη για τη συγκεκριμένη εργασία. Παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας αυτής χάρη στα οποία στάθηκε δυνατόν να προταθεί μια καινούρια ανάγνωση της πολεοδομικής ιστορίας της νότιας περιοχής της πόλης από την ελληνιστική μέχρι την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2726463
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact