Τα κατάλοιπα που ήλθαν στο φως το 1837 κάτω από το οικοδομικό τετράγωνο του San Salvatore in Campo αποδίδονται γενικώς στον Ναό του Άρη στον Ιππόδρομο, αφιέρωση του Βρούτου Κάλλαικου μετά τον θρίαμβό του στην Gallaecia. Το έργο ανατέθηκε στον Έλληνα αρχιτέκτονα Ερμόδωρο τον Σαλαμίνιο, κατά πάσα πιθανότητα μαθητή δεύτερης γενιάς του Ερμογένη. Πολλές υπήρξαν οι προσπάθειες ανασύνθεσης του κτηρίου στην όψη του οποίου στηρίζεται, εν μέρει, η συζήτηση γύρω από τον ρόλο που έπαιξε ο αρχιτέκτονάς του στη διαμόρφωση του αρχιτεκτονικού ιδιώματος της ύστερης δημοκρατικής περιόδου στη Ρώμη. Μια νέα ανάγνωση φαίνεται να προσφέρει καινούρια δεδομένα χρήσιμα για τη συζήτηση σχετικά με τις πιθανές μορφές του ναού και, κατά συνέπεια, να δώσει καινούρια στοιχεία για τον Ερμόδωρο

Il tempio di Marte in Circo e il suo architetto greco

Cavallero Fabio
2018

Abstract

Τα κατάλοιπα που ήλθαν στο φως το 1837 κάτω από το οικοδομικό τετράγωνο του San Salvatore in Campo αποδίδονται γενικώς στον Ναό του Άρη στον Ιππόδρομο, αφιέρωση του Βρούτου Κάλλαικου μετά τον θρίαμβό του στην Gallaecia. Το έργο ανατέθηκε στον Έλληνα αρχιτέκτονα Ερμόδωρο τον Σαλαμίνιο, κατά πάσα πιθανότητα μαθητή δεύτερης γενιάς του Ερμογένη. Πολλές υπήρξαν οι προσπάθειες ανασύνθεσης του κτηρίου στην όψη του οποίου στηρίζεται, εν μέρει, η συζήτηση γύρω από τον ρόλο που έπαιξε ο αρχιτέκτονάς του στη διαμόρφωση του αρχιτεκτονικού ιδιώματος της ύστερης δημοκρατικής περιόδου στη Ρώμη. Μια νέα ανάγνωση φαίνεται να προσφέρει καινούρια δεδομένα χρήσιμα για τη συζήτηση σχετικά με τις πιθανές μορφές του ναού και, κατά συνέπεια, να δώσει καινούρια στοιχεία για τον Ερμόδωρο
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2726470
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact